پخش جهانی موسیقی

ما این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهیم که اثر شما در تمامی بسترهای داخلی و خارجی منتشر شوند. یک گزارش کامل از آنها برایتان آماده می‌کنیم و مداوم آنها را رصد می‌کنیم که مشکلی نداشته باشند. ممکن است حتی خیلی از این بسترها تا به حال به گوش‌تان نخورده باشد، یا شاید بعضی از آنها شانس خیلی کمی برای دیده شدن داشته باشند، ولی هیچکدام را از دست نمی‌دهیم. می‌توانیم به شما اطمینان بدهیم که اثر شما در بیشترین بسترها و همینطور در بهترین‌شان منتشر خواهد شد.
چند نمونه از این بسترها:

Youtube

Soundcloud

Spotify

Apple Music

Amazon Music

Deezer

Tidal

Pandora

Youtube Music

و بیش از یکصد پلتفرم مطرح موسیقی دیگر در دنیا…

اگر سوالات بیشتری درباره نشر بین المللی موسیقی دارید به این مقاله مراجعه کنید

نمونه‌کارهای انجام‌شده در پخش جهانی موسیقی