آهنگ به نام مادر از امین امیری

آهنگ به نام مادر

اثری از: امین امیری

موسیقی: امین امیری

نشر بین المللی: آژانس هنری چآرت

انتشار بین المللی در بیش از صد و پنجاه پلتفرم بین المللی موسیقی و یوتیوب

تاریخ انتشار بین المللی: 27 فروردین 1400

International Release Date: 04/16/2021