آهنگ صدای پای امید از امین امیری

آهنگ صدای پای امید

اثری از: امین امیری

موسیقی: امین امیری

نشر بین المللی: آژانس هنری چآرت

انتشار بین المللی در بیش از صد و پنجاه پلتفرم بین المللی موسیقی و یوتیوب

تاریخ نشر بین المللی: 7 دی 1399

International Release Date: 12/27/2020