دکلمه آهنگ بخند ابراهیم از باران نیکراه

دکلمه آهنگ بخند ابراهیم

با صدای: باران نیکراه

موسیقی: حسام ناصری

نشر بین المللی: آژانس هنری چآرت

انتشار بین المللی در بیش از صد و پنجاه پلتفرم بین المللی موسیقی و یوتیوب

تاریخ انتشار بین المللی: 9 مرداد 1400

 

International Release Date: 07/31/2021