آهنگ غم غفلت با صدای محمد اصفهانی

آهنگ: غم غفلت
خواننده: محمد اصفهانی
موسیقی: بهروز صفاریان
شاعر: بیدل دهلوی
طراح کاور: محمد یعقوبخانی
نشر بین المللی، تبلیغات داخلی و تولید محتوا: آژانس هنری چارت