آهنگ باورم کن از مهدی عباسی

آهنگ باورم کن

خواننده: مهدی عباسی

موسیقی: حسام ناصری

شعر: حسین غیاثی

نشر و تبلیغات داخلی: آژانس هنری چآرت

انتشار و تبلیغ در صفحات اینستاگرام، بیش از پنج کانال تلگرام و بیش از بیست و پنج سایت دانلود موسیقی

تبلیغات بین المللی: آژانس هنری چآرت

تاریخ نشر بین المللی: 7 مرداد 1399

International Release Date: 07/28/2020