آهنگ اولین گل سفید از معین هاشمی نسب

آهنگ اولین گل سفید

اثری از: معین هاشمی نسب

موسیقی: معین هاشمی نسب

نشر بین المللی: آژانس هنری چآرت

انتشار بین المللی در بیش از صد و پنجاه پلتفرم بین المللی موسیقی و یوتیوب

تاریخ نشر بین المللی: 29 مرداد 1400

International Release Date: 08/20/2021