آهنگ ساری گلین دامن کشان از حسین ضروری

آهنگ ساری گلین دامن کشان

خواننده: حسین ضروری

نشر بین المللی: آژانس هنری چآرت

انتشار بین المللی در بیش از صد و پنجاه پلتفرم بین المللی موسیقی و یوتیوب

تاریخ انتشار بین المللی: 11 دی 1399

International Release Date: 12/31/2020