آهنگ خبری نیست از مهدی عباسی

آهنگ خبری نیست

خواننده: مهدی عباسی

موسیقی: حسام ناصری

شعر: امید صباغ نو

نشر و تبلیغات داخلی: آژانس هنری چآرت

انتشار و تبلیغ در صفحات اینستاگرام، بیش از پنج کانال تلگرام و بیش از بیست و پنج سایت دانلود موسیقی

نشر بین المللی: آژانس هنری چآرت

انتشار بین المللی در بیش از صد و پنجاه پلتفرم بین المللی موسیقی و یوتیوب

تاریخ نشر بین المللی: 16 مرداد 1399

International Release Date: 08/06/2020