آهنگ آیریلیق از حسین ضروری

آهنگ آیریلیق

خواننده: حسین ضروری

نشر بین المللی: آژانس هنری چآرت

انتشار بین المللی در بیش از صد و پنجاه پلتفرم بین المللی موسیقی و یوتیوب

تاریخ انتشار بین المللی: 22 بهمن 1399

International Release Date: 2/10/2021