آهنگ دور از تو اثری از حسام ناصری

آهنگ دور از تو

اثری از: حسام ناصری

با همراهی: نگار فرجی

موسیقی: حسام ناصری

نشر بین المللی: آژانس هنری چآرت

انتشار بین المللی در بیش از صد و پنجاه پلتفرم بین المللی موسیقی و یوتیوب

تاریخ انتشار بین المللی: 9 تیر 1400

International Release Date: 06/30/2021