آهنگ رگ ماه از حمیدرضا بصیرت

آهنگ رگ ماه

خواننده: حمیدرضا بصیرت
شاعر: مرضیه شهیدی
آهنگساز: علیرضا خشتی