آهنگ خاطره سازها با صدای قاسم افشار،حمید غلامعلی،مهدی مقدم،چنگیز حبیبیان