آهنگ روز ماه سال از مهدی عباسی

آهنگ روز ماه سال

خواننده: مهدی عباسی

موسیقی: حسام ناصری

شعر: حمید خلف بیگی

تبلیغات و نشر داخلی: آژانس هنری چآرت

انتشار و تبلیغ در صفحات اینستاگرام، بیش از پنج کانال تلگرام و بیش از بیست و پنج سایت دانلود موسیقی

نشر بین المللی: آژانس هنری چآرت

انتشار بین المللی در بیش از صد و پنجاه پلتفرم بین المللی موسیقی و یوتیوب

تاریخ نشر بین المللی: 22 مرداد 1399

International Release Date: 08/12/2020