آهنگ هستی از فرواگ

آهنگ هستی

خواننده: فرواگ
شاعر: محمدرضا شفیعی کدکنی
آهنگساز: فرواگ
تنظیم: فریدون بهرامی، فرواگ
میکس: کاوه عابدین، فرواگ
مسترینگ: کاوه عابدین

تبلیغات داخلی و پخش جهانی: آژانس هنری چارت