آلبوم نام من عشق است از فرواگ

آلبوم نام من عشق است

خواننده: فرواگ

نشر بین المللی: آژانس هنری چآرت

انتشار بین المللی در بیش از صد و پنجاه پلتفرم بین المللی موسیقی و یوتیوب

تاریخ نشر بین المللی: 1399