آهنگ هستی از فرواگ

آهنگ هستی

خواننده: فرواگ

آهنگساز: فرواگ

شاعر: محمدرضا شفیعی کدکنی

تنظیم: فرواگ، فریدون بهرامی

تبلیغات داخلی: آژانس هنری چآرت

انتشار و تبلیغ در بیش از بیست صفحه اینستاگرام، بیش از ده کانال تلگرام و بیش از سی سایت دانلود موسیقی

نشر بین المللی: آژانس هنری چآرت

انتشار بین المللی در بیش از صد و پنجاه پلتفرم بین المللی موسیقی و یوتیوب

تاریخ انتشار: 29 اردیبهشت 1400

International Release Date: 19/05/2021