آهنگ از آغاز از حسام ناصری

آهنگ از آغاز

اثری از: حسام ناصری

موسیقی: حسام ناصری

نشر بین المللی: آژانس هنری چآرت

انتشار بین المللی در بیش از صد و پنجاه پلتفرم بین المللی موسیقی و یوتیوب

تاریخ انتشار بین المللی: 9 مرداد 1400

International Release Date: 07/31/2021