آهنگ رقص زهی ها از امین امیری

آهنگ رقص زهی ها

اثری از: امین امیری

موسیقی: امین امیری

نشر بین المللی: آژانس هنری چآرت

انتشار بین المللی در بیش از صد و پنجاه پلتفرم بین المللی موسیقی و یوتیوب

تاریخ نشر بین المللی: 26 فروردین 1400

International Release Date: 04/15/2021