کنسرت و رویدادهای هنری
  • برگزاری کنسرت
  • برگزاری رویدادهای هنری مانند جشن امضا و رونمایی آلبوم
  • برگزاری برنامه‌های سازمانی و ارگانی
  • رزرو کنسرت در تهران و شهرستان‌ها
  • رزرو کنسرت در خارج از ایران
  • رزرو اجرا در فستیوال‌های بین‌المللی

نمونه‌کارهای انجام‌شده در کنسرت و رویدادهای هنری