راه اندازی و مدیریت و وریفای کانال یوتیوب زکریا یوسفی

وریفای و راه اندازی و مدیریت کانال یوتیوب زکریا یوسفی

کانال یوتیوب زکریا یوسفی از ابتدای دی ماه سال 1399 توسط آژانس هنری چآرت راه اندازی شد و هم اکنون مدیریت هویت بصری و استانداردسازی و انتشار محتوا در آن توسط دپارتمان های مدیریت شبکه های اجتماعی و گرافیک آژانس هنری چآرت انجام می شود.

کانال یوتیوب زکریا یوسفی هم در بهمن ماه 1399 وریفای شد.